Strona internetowa dla Twojej parafii

Pro Parochia specjalizuje się w budowaniu zaawansowanych stron internetowych dla parafii. Sztuka tworzenia nowoczesnych i funkcjonalnych witryn parafialnych wymaga połączenia kwalifikacji informatycznych ze szczególną wiedzą i subtelnością. Strategia naszej działalności opiera się na właściwym wyczuciu charakteru danego kościoła oraz potrzeb konkretnej parafii. Wówczas dotychczasowe wysiłki wspólnoty parafialnej wkładane w jej ogólny rozwój, jesteśmy w stanie przekuć w jej awans na polu informatyzacji. Doskonale rozumiemy istotę trudności stojących przed Kościołem w dobie intensyfikacji zdalnych form aktywności. Współczesne, niełatwe wyzwania to jednak również okazja do stawiania sobie nowych celów – dlatego w naszym zespole nade wszystko dążymy do ambitnego wyznaczania oraz sprawnego osiągania założonych rezultatów. Ich zakres wypracowujemy tworząc wspólną wizję, wyłaniającą się ze współpracy z Proboszczem danej parafii.

Dzisiejsze oczekiwania internautów wciąż rosną. W związku z tym także witryny parafialne należy ubogacać różnorodnymi funkcjonalnościami. Reprezentacyjne materiały video, atrakcyjne formy galerii zdjęć, możliwość prowadzenia transmisji z nabożeństw, system elektronicznej księgi intencji Mszy Świętych, czy otwarcie parafii na świat mediów społecznościowych to dziś naprawdę nieodzowny sposób na podkreślenie starań każdej parafii o zaangażowanie się jej członków w aktywne życie wspólnoty.

Siłą Kościoła jest jego zakorzenienie w tradycji. Obecne czasy jednak w namacalny sposób ograniczyły możliwości utrzymania się wielu wspólnot. Naprawdę warto więc otworzyć się na rozwiązanie innowacyjne, lecz równocześnie tanie i bezpieczne. Przyłączenie Twojej parafii do projektu Pro Parochia otwiera nieograniczone możliwości otrzymywania bezgotówkowych ofiar na kościół, bądź statutowe cele przykościelnych stowarzyszeń. Od dziś wszystkie osoby pragnące brać czynny udział w życiu swoich parafii mogą realizować materialny wymiar tej aktywności w prostej, szybkiej i wygodnej formie. To konieczność, którą wprost musimy wdrażać.

Pro Parochia to również zespół specjalistów oferujący informatyczny serwis zdalny dla Twojej parafii. Polega on na możliwości wykonywania szeregu zadań na komputerach parafii w drodze szyfrowanego połączenia na odległość przy użyciu właściwego oprogramowania. Niezawodne usługi naszych specjalistów od lat cieszą się niegasnącym zaufaniem w środowisku kościelnym, z którego od teraz może skorzystać również Twoja parafia!

Podanie informacji w poniższym formularzu pomoże nam przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko*:

Nazwa firmy:

E-mail*:

Telefon*: +48

Kilka informacji na temat stanu obecnego

Kilka informacji na temat projektu

Planowana tematyka lub nazwa strony


Dodatkowe informacje i uwagi

Zawartość strony (opisz krótko jakie treści i funkcjonalności przewidujesz na stronie, np. galerie, pobieranie plików, mapy google, pokazy slajdów, licznik odwiedzin, formularze, ilość zakładek, artykułów, itp.):