Rozwiązania informatyczne dla parafii

W Pro Parochia oferujemy szereg rozwiązań IT adresowanych do społeczności parafialnych. Do głównych filarów naszej oferty zaliczamy:
– tworzenie stron internetowych
– wirtualna taca
– transmisje nabożeństw
– przygotowanie materiałów multimedialnych informujących o parafii (filmy wideo, albumy, prezentacje)
– przygotowanie materiałów multimedialnych do ewangelizacji
– zestawy do wyświetlania tekstów
– ogólne doradztwo informatyczne
– zdalny serwis