Pro Parochia

Pro Parochia to odpowiedź na wyzwania współczesności, przed jakimi stanęły polskie parafie. Potrzebują dziś one zaznaczenia swojej obecności oraz podjęcia aktywności w sieci Internet dużo bardziej, niż jeszcze przed kilkoma laty. Nasz zespół pragnie uczestniczyć w tym dziele w skali ogólnokrajowej. W dążeniach do tego celu uzdalnia nas fakt, iż jesteśmy wyłącznie osobami wierzącymi i praktykującymi, którym drogie są sprawy Kościoła i każdej parafii. Specjalizujemy się w tematyce kościelnej od lat, znając nie tylko potrzeby naszych Proboszczów, lecz nade wszystko służąc wymiernym i trafionym wsparciem, skrojonym na miarę dzisiejszej rzeczywistości…

Czcigodny Proboszczu! Znamy realia funkcjonowania podległego Ci kościoła. Różnią się one w zależności od licznych czynników, które potrafimy doskonale zrozumieć, a następnie we właściwy i strategiczny – jednym słowem profesjonalny sposób przeanalizować. Naszą fachowość popieramy autentyczną, wypływającą z naszych przekonań życzliwością, wyczuciem oraz zaangażowaniem.


Główną usługą oferowaną przez naszą firmę jest przyłączenie Twojej parafii do naszego ogólnopolskiego systemu tak zwanej wirtualnej tacy. Zamieszczając udostępniony przez nas aktywny logotyp na wskazanej stronie internetowej, wspólnota parafialna uzyskuje dostęp do systemu donacyjnego, opartego na najbezpieczniejszych płatnościach internetowych. Każda parafia, która przystąpi do systemu wirtualnej tacy Pro Parochia otrzymuje indywidualną – spersonalizowaną dla każdego kościoła stronę internetową, służącą do przekazywania ofiar na potrzeby funkcjonowania parafii. Na bazie indywidualnych potrzeb poszczególnych parafii tworzymy zbiórki stałe, bądź okazjonalne – na przykład z przeznaczeniem na remont świątyni. Szczególnie polecamy tu funkcję licznika wpłat, który informuje o kwocie pozostałej do osiągnięcia założonego pułapu kwotowego danej zbiórki. Na dedykowanej Twojej parafii stronie Pro Parochia standardowo zamieszczamy krótki filmik z wypowiedzią Proboszcza, stanowiącą pozdrowienie Parafian oraz zachętę do otwarcia serc i wykazania się troską o potrzeby swojego kościoła. Doskonale rozumiemy, na jakie szczegóły zawrócić uwagę, przygotowując materiały wideo. Nasz zespół błyskawicznie zrozumie charakterystykę Twojej parafii i z troską podpowie, jak stworzyć dobry materiał ją prezentujący.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą przeglądając tę stronę, bądź kontaktując się osobiście!

Pro Parochia – DLA DOBRA PARAFII…